Адреса

Карпош Војвода Бр. 33 Охрид

Контакт

Министерството за здравство денеска до телевизија Сител, на нивно барање одговори прецизно дека замената на времените објекти од амбулантно-поликлиничка дејност, се одвиваат согласно планираните активности и дека на терен се одвиваат активности поврзани со инфраструктурни приклучоци. 

Министерството за здравство до овој момент не добило никакво известување од надзорот на објектите, ниту од изведувачот, дека се преќинати какви било активности, туку дека активностите се одвиваат според планираната динамика.

Министерството за здравство апелира до медиумите информации и податоци да проверуваат пред истите да ги објават. Граѓаните заслужуваат навремено, точно и правилно да бидат информирани. Министерството за здравство во секое време стои на располагање за информации.

Министерство за здравство