Адреса

Карпош Војвода Бр. 33 Охрид

Контакт

Нашата визија е Охрид да стане функционално, ефикасно и модерно место за живеење во секој еден негов дел. За таа цел гарантираме проекти,

Во населбите Билјанини Извори, Даме Груев, Горна Влашка маала и Железничка:

 • Изградба на детски игралишта.

Во населбите Видобишта, Бараки и во Илинден:

 • Изградба на ново мултифункционално спортско игралиште; Промена на азбестни водоводни цевки со нови на улиците „Ристо Чадо” и „Андреја Јованоски”.

Во населба 15 Корпус:

 • Поставување на забавувачи на брзина на улица „Кленоец“.

Во населбите Далјан, Воска и Лескајца:

 • Реконструкција на ПОУ „Свети Климент Охридски” и партерно уредување, Изградба и реконструкција на современи детски игралишта, Реконструкција на пешачка патека Лабино-Далјан, Партерно уредување на речното корито на река Грашница.

Во Подмоље:

 • Изградба и реконструкција на канализационен систем, Поставување автобуски постојки.

Во Рача:

 • Уредување на корито од реката што поминува низ Рача, Асфалтирање на главни и споредни улици и изградба на тротоари.

Во Коњско:

 • Изградба на рекреативна патека, Поставување автобуски постојки.

Во Елшани:

 • Изградба и реконструкција на детско игралиште, Изградба на пешачка патека.

Во Пештани:

 • Доизградба на кејот на брегот на езерото, Реконструкција на отвореното спортско игралиште во рамки на ОУ „Свети Наум Охридски“.

Во Трпејца:

 • Реконструкција на ПОУ „Свети Наум Охридски”, Изградба и реконструкција на канализационен систем.

Во Љубаништа:

 • Изведба на пешачка патека од Љубаништа до Автокамп Љубаништа, Санирање на Домот.

Во Вапила:

 • Санација на металната ограда на мостот, Поставување на водоводна мрежа.

Во Ливоишта:

 • Чистење и уредување на речното корито, Изведба на резервоар за питка вода и целосно одделување на водоводниот систем од Вапила.

Во Куратица:

 • Изградба на нов водовод, Асфалтирање на патот до црквата Света Богородица, Тампонирање на патот од Куратица до Злести.

И ова не се сите проекти, туку само дел од програмата „За Охрид Гарантираме“.

Заокружи 7 за Промени, Проекти, Победи!

7 за проекти во цел Охрид!

7 за Д-р Кирил Пецаков и ново советничко мнозинство на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата „Обнова на Македонија“, рече на денешната прес конференција Билјана Тодева-Стојановска, кандидат за член на Советот на Општина Охрид на листата од ВМРО-ДПМНЕ.