Адреса

Карпош Војвода Бр. 33 Охрид

Контакт

Во земјите од регионот се возат автобуси кои се постари од 18 години. Агенција Анадолија (АА) ги анализираше статистичките податоци на државните заводи за статистика во земјите од регионот, податоците од министерствата и возачките здруженија.

Собраните податоци покажуваат дека Словенија и Хрватска имаат автобуси со најмала просечна старост, додека просечната старост е најголема кај автобусите во Косово и Албанија.

​​​​​​​- Во Северна Македонија автобусите се стари над 18 години –

Просечната старост на автобусите во Северна Македонија изнесува 18,2 години, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Притоа, 81,2 отсто од возилата со кои се врши превоз на патници се постари од 10 години. Минатата година во земјава биле регистрирани 2.612 автобуси кои вршеле превоз на патници во градскиот, приградскиот, меѓуградскиот и меѓународниот транспорт.

И во Србија се возат „полнолетни“ автобуси со кои се превезуваат патници. Просечната старост на автобусите во оваа земја е 20 години, велат податоците од Здружението за патен сообраќај „Србијатранспорт“. Експертите за безбедност во Србија проценуваат дека со сегашниот ритам на набавка на новите возила, постоечкиот возен парк би можел комплетно да биде сменет дури за 100 години.

– Повеќето од автобусите во Косово се произведени во 1999 година –

Податоците на Министерството за внатрешни работи на Косово покажуваат дека повеќето автобуси кои се користат за превоз на патници во државата се стари 22 години, односно произведени во 1999 година. На патиштата низ Косово се возат 167 автобуси стари 22 години, а 166 автобуси се произведени во 2000 година.

Текстот во целост на: Агенција Анадолија (АА)