Активни три пожари

0
117

Во државава активни се три пожари, во селата Црнилиште и Долгаец во Општина Долнени и помеѓу селата Ореше и Богомила во Општина Чашка, информира Центарот за управување со кризи (ЦУК).

Како што соопшти ЦУК, вчера имало вкупно 26 пожари на отворено, а 23 се изгаснати.

Изгаснати пожари:

– Општина Долнени, с. Ропотово (каде што гореше ниска вегетација);
– Општина Долнени, с.Средорек (ниска вегетација);
– Општина Долнени, с. Сарандиново кон с.Долнени (ниска вегетација);
– Општина Долнени, с.Сарандиново од кај с.Пашталево (односно с.Ропотово) (ниска вегетација и стрниште);
– Општина Прилеп, с.Дабница (ниска вегетација);
– Општина Прилеп, кај Гимназијата во Прилеп (ниска вегетација);
– Општина Прилеп, кај ф. „11 Октомври“ (ниска вегетација);
– Општина Битола, с.Долно Егри (ниска вегетација);
– Општина Велес, с.Згополци (ниска вегетација);
– Општина Кавадарци с.Марена (ниска вегетација);
– Општина Желино, с.Желино (ниска вегетација);
– Општина Брвеница с.Челопек (ниска вегетација);
– Општина Тетово, крај патниот правец Тетово-Селце (шума и отпадоци);
– Општина Липково, два (2), с. Ваксинце и с.Матејче (ниска вегетација);
– Општина Куманово, с.Билановце (ниска вегетација);
– Општина Валандово, месност „Погана“ над с.Грчиште (ниска вегетација, „прнар“)
– Општина Струга два (2), кај с.Велешта и с.Ложани (ниска вегетација) ;
– Општина Студеничани, кај с.Осинчани (ниска вегетација и шума);
– Општина Кисела Вода, во кругот на поранешната фабрика „ОХИС“ (разладна кула);
– Општина Гази Баба, с.Трубарево (сува трева) и во
– Општина Студеничани, с,Батинци (каде што гореше шума);