Пецаков: Градежната оператива на ЈП “НИСКОГРАДБА” извршува градежни активности на повеќе локации

0
66

Градежната оператива на ЈП “НИСКОГРАДБА” извршува градежни активности на повеќе локации.
Атмосферска канализација во населба Далјан, фекална канализација кај бензиска пумпа Окта, санирање коловоз кај Крст џамија, поставување бехатонска подлога и оформување на тротоар во населба Рача.
Одделението за Фекално одржување врши конрола на сливници за атмосферска вода на повеќе локации, и отстранува дефекти на фекална канализација на повик на граѓани.

извор: ФБ Кирил Пецаков