Путин со контра санкции за САД

0
426

Рускиот претседател Владимир Путин потпиша указ за примена на посебни економски мерки против САД и земјите кои им се приклучија.
Мерките предвидуваат:

  • Учесниците во странската економска активност се обврзани да продадат 80 отсто од девизните средства добиени од странство од 1 јануари годинава. Правилото важи и за средствата кои се веќе акумулирани – тие мора да се продадат во рок од три дена;
  • се забранува девизно работење со давање девизи од резиденти во корист на нерезиденти со договори за заем;

 

  • резидентите повеќе нема да можат да плаќаат девизи на нивните сметки отворени во банки и организации во странство, како и да плаќаат пари без отворање банкарска сметка користејќи електронски платежни средства достапни за странските даватели на платежни услуги (се мисли на банките);
  • Дополнително, јавните акционерски друштва ќе можат да ги откупат своите пласирани акции до 31 декември годинава (освен купување на пласирани акции со цел да се намали нивниот вкупен број) под одредени услови;
    Овие мерки се применуваат со цел да се заштитат националните интереси на Русија.
    Во меѓувреме, Британија воведе санкции против ВЕБ, Откритије и Совкомбанка.

извор/фото: агенции