Владата ќе ја одржи редовната 23-та и две тематски седници

0
241

Владата на Република Северна Македонија денеска, ќе ја одржи редовната 23-та седница на која ќе разгледува повеќе точки на дневен ред од својата програма за работа и од интерес на граѓаните.

На седницата, меѓу другото, ќе бидат разгледани Полугодишните извештаи за износот и бројот на одобрени кредити за поддршка на микро и мали претпријатија со можност за грант компонента (Ковид 3 кредитна линија) како и за износот и бројот на одобрени кредити од Посебниот кредитен фонд (ПКФ), Ковид 1 кредитната линија и кредитната линија за поддршка на трговски радиодифузни друштва.

Според предложениот ред, на седницата ќе се разгледуваат и Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за техничката инспекција и Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за трговија.

Редовната 23-та седница се очекува да започне во 15:00 часот, а пред нејзиниот почеток ќе бидат одржани две тематски седници.

Тематската 21-ва седница, со почеток во 12:00 часот, на која ќе присуствуваат и претставници на Светската банка е со единствена точка на дневниот ред – Презентација на Светската банка на портфолиото на Република Северна Македонија.

Во 14:00 часот, ќе започне 22-рата седница исто така тематска, на која ќе се разгледува Информацијата за креирање на Националната развојна стратегија 2021-2041 со предлог методолошка рамка.

За донесените одлуки и заклучоци од денешните Владини седници, јавноста ќе биде информирана со соопштение, по нивното завршување.