Hellenic Petroleum ја заврши изградбата на најголемата фотоволтаична електрана во Грција од 204MW

0
387

Корпоративната трансформаија на Hellenic Petroleum продолжува, со тоа што компанијата има амбиција да создаде диверзифицирано енергетско портфолио, вклучувајќи покрај јаглеводородите и обновливи извори на енергија, водород и капацитетеи за складирање. Тоа е дел од планот за развој на компанијата до 2025 година. Во 2021 година, вкупните инвестиции на грчката рафинерија изнесувале 400 милиони евра, од кои 60% биле инвестиции во обновливи извори ан енергија, а 10% во модернизации поврзани со заштитата на животната средина и безбедноста, објави porta3.mk.

Текстот во целост на: porta3.mk.