Учебници нема доволно, учениците учат од мобилни телефони

0
166
Учебници нема доволно, учениците учат од мобилни телефони
Директори на училиштата велат дека освен за шесто одделение, нема добар дел од учебниците и за останатите одделенија. Учениците преку мобилните телефони или лаптопи учат песни, читаат текстови, решаваат задачи.
VOA